top of page
vinit-singh-6mGulE_5kYY-unsplash3.jpg
Livestream : 8 Dec 2022 09:00 - 11:30

Digitale Zorg Evenement

Hoe vinden burgers dat digitale zorg kan bijdragen aan de vier principes van "passende zorg"?

Waarom
zzb1.jpg

Waarom Digitale ZorgZandBak

Te vaak lopen innovators in de zorg tegen de barrières aan van het zorgsysteem. Innovaties komen niet verder en digitale zorg is nog steeds geen onderdeel van passende zorg. 

We hebben ons gerealiseerd dat het  wegnemen van deze barrières een andere aanpak vraagt. Daarom ontwikkelen we samen metinnovators een ‘sandbox methode’. Dit houdt in dat we met concrete praktijkvoorbeelden op zoek gaan naar de exemplarische belemmeringen in het systeem en daarbuiten.

Samen gaan we na hoe beleid, wet- en regelgeving veranderd moet worden, omdat de bestaande kaders knellen of juist omdat nieuwe kaders voor goede en verantwoorde digitale transformatie van de zorg nog ontbreken.

 

We doen dit met ‘het hele systeem in de kamer’ dus samen met de systeem spelers zoals ZiN, NZa, VWS en financiers.

Meewind

Meewind

We willen innovators meewind geven, systeempartijen houvast en instrumenten bieden om beleid, kaders, titels, wet- en regelgeving passend te maken. Door continue innovators te helpen om vanuit maatschappelijk perspectief de digitale en passende zorg mogelijk te maken en de impact ervan te vergroten. Meewind geven doen we in een aantal stappen. We vinden het belangrijk om de juiste aandacht te geven en de juiste verbindingen te leggen.

We maken graag kennis en gaan dieper in op de onderliggende vraagstukken om vervolgens na te gaan wat de best mogelijke oplossing is.

Traject

Wij brengen relevante partijen, instellingen, innovators, experts bijelkaar en afhankelijk van de vraag gaan wij na welke kennis en expertise eventueel nog toegevoegd moet worden om te komen tot een doorbraak

kite-flying-sky-among-clouds.jpg
image5.jpeg

Loop je om redenen toch vast bij het implementeren en/of opschalen van digitale zorg, heb je een hulpvraag die aansluit bij de mogelijkheden van de zandbak, deel dan je case. 

Thema's

Thema's

Het is telkens een moment opname onder voorbehoud van nieuw verkregen inzichten die we werkende weg opdoen.

helpful-doctor-taking-care-of-senior-men
edward-cisneros-_H6wpor9mjs-unsplash.jpg

Valpreventie

Zelfzorg

Gezichtsherkenning

young-man-using-face-id-for-unlock-mobil
  • Uit de interviews met innovatoren zijn verschillende vraagstukken naar voren gekomen die in de weg staan van succesvolle realisatie en opschaling van passende (digitale) zorg

  • Het overzicht van deze vraagstukken geeft een beeld van ‘rode draden’

  • De ‘rode draden’ bieden de gelegenheid om te komen tot oplossingen voor exemplarische vraagstukken en te komen tot een prioritering

Rode draden zorgvraagstukken

RodeDraadHome

Quotes

"De behandelaar is ‘dichtbij’ doordat het platform 24/7 beschikbaar is voor de cliënt. Er is vaker en korter contact met behandelaar in plaats van eenmaal per (bijvoorbeeld) twee weken. Je hebt als behandelaar wel veel minder ‘controle’. Denk aan alcohol drinken tijdens een verslavingsbehandeling. Daar tegenover staat dat de cliënt automatisch meer regie krijgt. Andere voordelen voor ons zijn flexibele werktijden en de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de thuissituatie.”

Inge Poels
GZ-psycholoog die online behandeling geeft bij Vincent van Gogh GGZ

Over ons

Eind vorig jaar was de officiële aftrap van de Digitale ZorgZandBak. In een digitaal en interactief evenement deelden innovators, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), verzekeraars en vele anderen hun kennis en ervaringen, en hun leerlessen over de digitale transformatie in de zorg.

Over ons
VWS.jpg
05734e5580b58c6b16f552d70eabe3f72ba35896
logo-igj.jpg
image12.png
Meedoen

Meedoen

Past de Zorg Zandbak bij u

Om na te gaan of de Digitale ZorgZandbak de juiste omgeving is voor uw innovatievraagstuk, beginnen we met een digitale intake. Aan de hand van een aantal vragen, recht toe en recht aan, willen wij een eerste beeld krijgen van uw vraagstuk. Dit wordt opgevolgd door een afspraak voor een gesprek om meer in te gaan op context en achtergrond van uw vraagstuk.

Wij vinden de samenwerking met innovatoren cruciaal. We willen voorkomen dat innovatoren vastlopen met de finish in zicht. We willen hen ondersteunen, ook daar waar het zorgsysteem nu misschien nog niet optimaal voorbereid en toegerust is om de innovatie te omarmen. Kortom we willen innovatoren niet laten vastlopen in de ‘last mile’, maar meewind geven in de ‘first mile’

Middel 22ARROWS.png
elderly-couple-enjoy-sporty-life-outdoor
Contact formulier

Experts

€logo_Hooghiemstra_Partners_outlines.png
BeBright_Twitter.jpg
logo-ivbm.png

Contact formulier

Vul het volgende formulier in om uw cases te delen en of vragen te stellen.

Bedankt voor de inzending!

bottom of page