top of page

Stap 4 : Ordenen & Opschalen

Het doel van fase 4 is het delen van de nieuwe oplossingen, kennis en het monitoren van de realisatie van de oplossingsrichtingen en noodzakelijke aanpassingen en/of toevoegingen aan wetgeving, kaders, infrastructuren, standaarden etc. 

 

Tevens worden relevante cases (coalities) geïnformeerd die baat hebben bij vastgestelde oplossingsrichtingen. 

Stap 3 : Ontdekken & Oplossen

Het doel van fase 3 is dat de betreffende autoriteiten die (gezamenlijk) de daadwerkelijke oplossing kunnen realiseren de voorlopige oplossingsrichtingen intern verder verkennen en uitwerken. Zowel binnen de eigen organisatie als gezamenlijk met alle autoriteiten die een rol hebben in het kunnen oplossen van het exemplarische knelpunt.

Expliciet wordt gemaakt – indien aan de orde – waar (gerechtvaardigde) organisatiebelangen in de weg staan of kwetsbare belangen niet geïnstitutionaliseerd zijn.

ian-keefe-o51ZmPzv95Q-unsplash.jpg

Stap 2 : Ontrafelen

Doel van deze fase is het ontrafelen van de exemplarische knelpunten (verhelderen en verdiepen) van de geselecteerde casus en te komen tot eerste denkrichtingen voor oplossingen. Afhankelijk van de casus en de vraagstukken worden expertteams samengesteld, gekoppeld aan één van de kerngebieden (rechtmatigheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid). 

 

Expertise wordt waar mogelijk ingevuld vanuit de betrokken organisaties (ZIN, NZa, casus (zorginnovator), burgers etc) aangevuld met externe expertise waar noodzakelijk.

Meewind in 4 stappen

Doel van deze fase is dat de cases kennis kunnen ophalen en delen en zich kunnen aanmelden als voorbeeldcasus voor de ZorgZandBak. 

 

Cases worden geclusterd en op basis van nadere informatie wordt bepaald of een casus geschikt is om door te gaan naar fase 2 of dat betrokkenen op weg worden geholpen of ondersteund worden met een warme overdracht naar de beschikbare tools, handreikingen en andere hulp die geboden wordt door andere initiatieven (bijv. Vliegwiel Coalitie, JZOJP en Zorg voor innoveren).

Stap 1 : Ontmoeten

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg
top-view-rope-with-knot-copy-space.jpg

Het resultaat van fase 2 is:

  • Een verslag met de uitgewerkte en verdiepte knelpunten en de eerste oplossingsrichtingen.

  • Analyse van het publieke belang dat potentieel kan worden gerealiseerd.

  • Inzicht in de mogelijkheden om deze waarden te verenigen, uit te lijnen of af te wegen.

  • Een plan van aanpak voor fase 3

Het resultaat van fase 3 is een actieplan met de oplossingen waar men zich aan verbindt en een roadmap /meerjarenplan om deze te bereiken. 

Ontmoeten
Ontrafelen
Oplossen
Ordenen
bottom of page